นายยุทธชัย ชมภูพิทักษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจรัสพร หัตถอนันสิน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวณัฏฐณิชา ขันใจ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายพนาสัน กันธิยะ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสุนันทินี แสนวิชา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางกัลยา สุริยะโชติ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวทยิดา ตั้งกิจวิบูรณ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางบุษบา ทะนันชัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุจิตรา สงคราม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวณัฐพร หน่อแก้ว

ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายวิทวัฒน์ ข่มพิษ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

147 หมู่14
ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

053737431

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านทุ่งหลวง. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon