สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 8 18 1
ป.2 13 11 24 1
ป.3 13 6 19 1
ป.4 14 5 19 1
ป.5 7 6 13 1
ป.6 10 11 21 1
อ.2 7 3 10 1
อ.3 7 8 15 1
รวม 81 58 139 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 10 8 18 นางสาวทยิดา ตั้งกิจวิบูรณ์
ป.2/1 13 11 24 นางกัลยา สุริยะโชติ
ป.3/1 13 6 19 นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ
ป.4/1 14 5 19 นายพนาสัน กันธิยะ
ป.5/1 7 6 13 นางบุษบา ทะนันชัย
ป.6/1 10 11 21 นางสุนันทินี แสนวิชา
อ.2/1 7 3 10 นางจรัสพร หัตถอนันสิน
อ.3/1 7 8 15 นางจรัสพร หัตถอนันสิน
รวม 81 58 139  
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

147 หมู่14
ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

053737431

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านทุ่งหลวง. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon